Loading...
Erasmus+ uređuje
Martina Troha - odgojiteljica

Erasmus+ KA1 projekt "Peta mobilnost"

Tema: Izvješće Assen


Erasmus+ KA1 projekt "Četvrta mobilnost"

Tema: Izvješće Barcelona


Erasmus+ KA1 projekt "Treća mobilnost"

Tema: Izvješće Nicosia,Cipar


Tema: Tehnike drame i samoizražavanja u obrazovanju

Autor: Marijana Radoš, Sanja Franjčić - odgojitelji


Tema: Emisija: "Djeca i mladi na radiju" - Obiteljski Radio Ivanić.„IMPLEMENTACIJA KULTURNO UMJETNIČKIH SADRŽAJA U KURIKULUM VRTIĆA“ - prva mobilnost u sklopu Erasmus+ projekta KA1


Tema: „IMPLEMENTACIJA KULTURNO UMJETNIČKIH SADRŽAJA U KURIKULUM VRTIĆA“ - prva mobilnost u sklopu Erasmus+ projekta KA1

Autor: Tanja Cvijanović - soc. pedagog


Tema: Emisija: "Djeca i mladi na radiju" - Obiteljski Radio Ivanić. Provedeni projekti u odgojno obrazovnoj ustanovi te predstavljanje programa Erasmus + - projekti KA1 i KA2 .


Tema: Europska dimenzija odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Ivanić Grad


Tema: Što je Erasmus+


Tema: Erasmus+ - Ključna aktivnost 1

Autor: Tanja Cvijanović - soc. pedagog


Tema: Erasmus+ - Ključna aktivnost 2

Autor: Tanja Cvijanović, Katarina Virić - soc. pedagog i pedagog pripravnik