Loading...

CJELODNEVNI BORAVAK

Dječji vrtić „Ivanić Grad“ javna je ustanova u kojoj se provodi cjelodnevni 10-satni program predškolskog odgoja u dva osnovna organizacijska oblika:

 • jaslice – od prve do treće godine života djeteta
 • vrtić – od treće godine do polaska u školu

Težište programa usmjereno je na poticanje cjelovitog, optimalnog i zdravog rasta i razvoja svih aspekata osobnosti: tjelesnog, emocionalnog, socijalnog i intelektualnog, primjereno djetetovim razvojnim mogućnostima.

U redoviti program integrirani su specifični sadržaji različitih priznatih programa i pristupa odgoju i obrazovanju djece kao što su: elementi programa Korak po korak, elementi programa Odgoj za održivi razvoj (ekološki program na temelju kojeg smo postali 1. Eko – vrtić u Hrvatskoj), elementi Integralne metode, elementi situacijskog pristupa, elementi Reggio koncepcije (rad na projektima), elementima pristupa Vrtić u skladu s dječjom prirodom (otvorena vrata međugrupnih druženja) i dr.

Također, tijekom pedagoške godine redoviti program obogaćujemo:

 • kazališnim predstavama, koncertima u vrtičkom prostoru i izvan njega
 • posjetima muzejima, knjižnici, Zoo-vrtu, dvorcima... (planiranim prema interesima djece)
 • sudjelovanjima na događanjima i projektima na nivuo Grada, Županije i Republike Hrvatske (Bučijada, Tjedan mobilnosti, Božićni sajam...)
 • sudjelovanjima na sportskim manifestacijama (Olimpijski festival dječjih vrtića, Biciklijada...)
 • sudjelovanjima na Dječjim karnevalima (Ivanić Grad, Samobor, Opatija)
 • jednodnevnim izletima u prirodu

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole skraćeni je program predškolskog odgojno-obrazovnog procesa koji se organizira i provodi s djecom u godini pred polazak u školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim predškolskim programom u predškolskoj ustanovi.

Program odgojno-obrazovnog rada ostvaruje se s istim ciljevima, zadaćama, metodama i tematskim sadržajima kao i u primarnom cjelodnevnom programu vrtića prema Koncepciji programskog usmjerenja s naglaskom na specifičnostima u pripremi djeteta za školu, a pod stručnim vodstvom odgajatelja predškolske djece.


POSEBNI PROGRAMI

 • Cjelodnevni program na engleskom jeziku
 • Cjelodnevni program na njemačkom jeziku
 • Cjelodnevni etno tradicijski program s elementima folklora
 • Cjelodnevni i kraći kineziološki program
 • Dramsko - scenski program
 • Kraći program na njemačkom jeziku
 • Kraći program na engleskom jeziku
 • Kraći glazbeni program
 • Kraći etno - tradicijski program

KRAĆI PROGRAMI U VRTIĆU

 • CAP-program, prevencija zlostavljanja djece, rad s djecom u godini pred školu
 • program učenja engleskog jezika

KRAĆI PROGRAMI U SURADNJI S VANJSKIM STRUČNJACIMA

 • Sportska igraonica

PROGRAM ZA RODITELJE

 • "RASTIMO ZAJEDNO" - radionice podrške roditeljstvu