Loading...

U vrtiću organizira rad, brine o materijalnim uvjetima, sigurnosti i općenito o svemu što treba malima i velikima:

 • ravnateljica Marina Čalušić, odgojitelj

O odgojno-obrazovnom radu, provođenju programa rada s djecom, pedagoškom i cjelovitom rastu i razvoju te zdravlju brinu, prate ga i iniciraju članovi stručnog tima:

 • pedagog Ana Marija Pavlić, prof.
 • soc. pedagog Tanja Cvijanović, prof.
 • zdravstvena voditeljica Dražena Demeter, viša med. sestra
 • logoped Maja Celinić

Za sretno, sigurno i kreativno djetinjstvo Vaših i naših mališana, brinu:


Objekt SUNCOKRET

IVANČICE: Marina Zajčić - odgojitelj savjetnik, Vesna Jambrešić – odgojitelj
SREĆICE: Miljana Rošin Jelaković, Višnja Fusek - odgojitelji
KIKIĆI: Ana Klak, Jasminka Čauš - odgojitelji
LEPTIRIĆI: Grozdana Marković, Petra Lacković - odgojitelji
LADYBUGS: Marijana Radoš, Martina Rašić - odgojitelji
BUMBLEBEES: Martina Troha, Ružica Leš - odgojitelji


Objekt LIVADA

SLONIĆI: Danira Cuvaj, Darija Đura, Marina Marković- odgojitelji
JAGODICE: Valentina Budak, Tea Matijević (zamjena za S. Franjčić), Barbara Jelaković - odgojitelji
MAČIĆI: Milka Šibenik Radan, Lujka Špehar, Stella Vukelić - odgojitelji
RIBICE: Senka Filipović (zamjena L. Manoić), Mateja Delinić, Lucija Radošević(zamjena za M.Keber Kresojević)- odgojitelji
PČELICE: Gabrijela Cota (zamjena za N. Pleša), Draženka Pina Ivančan – odgojitelji
KRIJESNICE: Anita Bakarić Jakopčević, Ivana Piličić - odgojitelji
ŽABICE: Iva Malinar, Dalida Miljan – odgojitelji
SOVICE: Ankica Vukelić, Vesna Šeremet – odgojitelji

Objekt TRATINČICA

BUBAMARE: Nevenka Padro, Tanja Karašić - odgojitelji
JEŽIĆI: Branka Cesar, Ranka Đunđenac – odgojitelji


Objekt SUNCE

PAHULJICE: Bosiljka Rajski Horvat – med. sestra, Blaženka Ivančan – odgojitelj
KAPLJICE: Ana Marija Tomac, Biljana Roviščanec (zamjena M. Zolak) – odgojitelji
PANDE: Valentina Filipaj, Ivanka Manjarić – odgojitelji


Objekt POLJANA

VJEVERICE: Anita Čauš Šnajder, Valentina Ćosić – odgojitelji


Objekt TVORNICA SMIJEHA

ZVJEZDICE: Valentina Butorac, Ivana Zetica – odgojitelji
LOPTICE: Nikolina Barić, Ana Markovinović – odgojitelji


Voditelj programa PREDŠKOLE:

 • Marija Jandrijević Crnčević, odgojitelj

Kraći program u vrtiću - CAP:

 • Valentina Budak
 • Ana Marija Pavlić
 • Vesna Šeremet
 • Ivana Piličić

Kraći program u vrtiću - Folklor:

 • Sanja Franjčić

Kraći program u vrtiću - Njemački jezik:

 • Draženka Pina Ivančan

Kraći program u vrtiću - Engleski jezik:

 • U objektu Suncokret: Ružica Leš
 • U objektu Livada: Tea Matijević
 • U objektu Tratinčica: Gabrijela Cota
 • U objektu Sunce: Valentina Filipaj

Kraći program u vrtiću - Dramsko- scenski:

 • Ivana Piličić

Kraći etno tradicijski program

Cjelodnevni etno tradicijski program s elementima folklora

Kraći glazbeni program

Kraći i cjelodnevni kineziološki program


O zakonima, propisima, kadrovima, vrtičkoj dokumentaciji, brine:

 • Nino Hanžek, tajnik

O financijskim sredstvima, uplatama roditelja i računima, brine:

 • Valentina Vidović

Za zdravu i finu prehranu brinu:

 • Slobodanka Glavač, glavna kuharica
 • Liljana Vidoš, kuharica
 • Martina Belačić(zamjena za B. Gubo), kuharica
 • Marija Sedak, pomoćna kuharica
 • Marija Pleša, pomoćna kuharica - objekt Poljana
 • Nina Mračić, pomoćna kuharica - objekt Suncokret
 • Vesna Madaras, pomoćna kuharica - objekt Sunce
 • Ana Belić, pomoćna kuharica - objekt Tratinčica
 • Vesna Štruklec, pomoćna kuharica - objekt Tvornica smijeha

O nabavi svega što nam treba u prehrani, čistoći te dovozu hrane u objekte, brine:

 • Martina Bekić, ekonom

Za održavanje objekata, okoliša i popravaka stvari, brine jedan ali vrijedan domar:

 • Milan Milički

O čistoj posteljini, radnoj odjeći i čistoći lutkine garderobe, brine:

 • Mara Tokić, pralja

O čistoći objekata brinu naše tete čistilice:

 • Objekt Suncokret: Valbona Tomaj, Mirjana Bilandžija, Anita Jeraj
 • Objekt Livada: Mirjana Kelšin, Slađana Domitrović, Đurđica Ratković, Sanja Kuternik
 • Objekt Tratinčica: Helena Šimanić
 • Objekt Sunce: Ljubica Josipović
 • Objekt Poljana: Marija Pleša
 • Objekt Tvornica smijeha: Vesna Štruklec