Loading...

Dijete po uzoru na roditelje i druge odrasle usvaja model ekološkog ponašanja koje trajno utječe na kvalitetu ekološke kulture ( u pozitivnom ili negativnom smislu) bez obzira na kasnije obrazovanje. Predškolsko doba je temeljno razdoblje u kojem se na specifičan način očituju i razvijaju osnovna obilježja ličnosti, fizičke i psihičke mogućnosti djeteta. Upravo zbog toga vrlo je važno s ekološkim odgojem započeti u predškolskoj dobi. Uz roditelje i mi u vrtiću moramo poticati stvaranje temeljnih ekoloških spoznaja i izgrađivanje pozitivnih pogleda i odnosa prema prirodi i okolini (biljnom i životinjskom svijetu; okruženju u kojem živimo – dom, vrtić, dvorište, igralište, šuma, livade, potok, rijeka).

U našem vrtiću provodimo brojne aktivnosti vezane uz ekološki odgoj:

  • Razvijamo kulturno – higijenske navike – aktivnosti vezane za čistoću i urednost vlastitog tijela, ruku, lica, zubića, odjeće te prostora u kojima boravimo soba dnevnog boravka, garderoba, kupaona, igralište
  • Razvijanje i unapređivanje zdravlja – aktivnosti vezane uz zdravu prehranu

Ekološka edukacija – aktivnosti provodimo tijekom čitave pedagoške godine:

  • očuvanje vode – kontrolirano korištenje
  • kako očuvati biljni i životinjski svijet
  • recikliranje otpada – sortiranje

Evo nekoliko izjava naše djece:

"Ekologija je – kad čuvaš prirodu i okoliš i ne bacaš smeće okolo, nego u kontejnere." - Josip R.

"Svako smeće ima svoje kontenjere – plastika svoj, staklo svoj, papir svoj kontejner" - Ida

"Ne smijemo bacati smeće u potok ili na livadu. Moramo ga bacati u vreću za smeće i u kamion za smeće" - Tea Š.

"Ako nekud idemo a jedemo bombone a nemamo kud baciti smeće stavimo ga u džep ili u vrećicu i bacimo doma u smeće." - Kristina

"Otpad moramo sortirati zato jer od starih flaša kad ih preradimo dobimo nove flaše ili od starog papira dobimo novi papir." - Josip

"Kad brišeš nos ne smiješ bacati maramicu bilo kuda nego ju moraš staviti u džep i doma baciti u koš." - Leo B.