Loading...

U vrtiću organizira rad, brine o materijalnim uvjetima, sigurnosti i općenito o svemu što treba malima i velikima:

 • ravnateljica Marina Čalušić, odgojitelj

O odgojno-obrazovnom radu, provođenju programa rada s djecom, pedagoškom i cjelovitom rastu i razvoju te zdravlju brinu, prate ga i iniciraju članovi stručnog tima:

 • pedagog Ana Marija Pavlić, prof.
 • soc. pedagog Tanja Cvijanović, prof.
 • zdravstvena voditeljica Dražena Demeter, viša med. sestra
 • logoped Maja Celinić

Za sretno, sigurno i kreativno djetinjstvo Vaših i naših mališana, brinu:


Objekt SUNCOKRET

LEPTIRIĆI: Jasminka Čauš, Lucija Radošević - odgojitelji
MAČIĆI: Milka Šibenik Radan, Lujka Špehar - odgojitelji
IVANČICE: Marina Zajčić - odgojitelj savjetnik, Vesna Jambrešić – odgojitelj
SREĆICE: Miljana Rošin Jelaković, Višnja Fusek - odgojitelji
KOCKICE: Ana Klak, Barbara Jelaković - odgojitelji
LADYBUGS: Martina Rašić, Marijana Radoš - odgojitelji
BUMBLEBEES: Ružica Leš, Danica Ivanović - odgojitelji


Objekt LIVADA

OBLAČIĆI: Antonela Vincek, Matea Alić – odgojitelji
CVJETIĆI: Milanka Zlodi, Ivana Vidović – odgojitelji
PANDICE: Marija Keber Kresojević, Katarina Magdić – odgojitelji
MEDVJEDIĆI: Nikolina Barić, Laura Piljek – odgojitelji
SOVICE: Valentina Ćosić, Dalida Miljan - odgojitelji
ZEČIĆI: Mateja Delinić, Petra Lacković - odgojitelji
TIGRIĆI: Nikolina Pleša, Martina Troha - odgojitelji
SLONIĆI: Danira Cuvaj, Martina Zolak - odgojitelji
JAGODICE: Valentina Budak, Tea Matijević - odgojitelji
RIBICE: Vesna Šeremet, Ankica Vukelić - odgojitelji
PČELICE: Draženka Pina Ivančan, Marija Jandrijević Crnčević – odgojitelji
KRIJESNICE: Anita Bakarić Jakopčević, Ivana Piličić - odgojitelji

Objekt TRATINČICA

BUBAMARE: Branka Cesar, Tanja Karašić - odgojitelji
JEŽIĆI: Ranka Đunđenac, Marina Marković – odgojitelji


Objekt SUNCE

PAHULJICE: Bosiljka Rajski Horvat – med. sestra, Blaženka Ivančan – odgojitelj
KAPLJICE: Ana Marija Tomac, Ivanka Manjarić – odgojitelji
FIREFLIES: Valentina Filipaj, Biljana Roviščanec – odgojitelji


Objekt POLJANA

VJEVERICE: Anita Čauš Šnajder, Iva Malinar – odgojitelji


Objekt TVORNICA SMIJEHA

ZVJEZDICE: Valentina Butorac, Stella Vukelić – odgojitelji
LOPTICE: Grozdana Marković, Sanja Franjčić – odgojitelji


Voditelj programa PREDŠKOLE:

 • Talia Grubač, odgojitelj

Kraći program u vrtiću - CAP:

 • Valentina Budak
 • Ana Marija Pavlić
 • Vesna Šeremet
 • Ivana Piličić

Kraći program u vrtiću - Folklor:

 • Vesna Šeremet, Jasminka Čauš

Kraći program u vrtiću - Njemački jezik:

 • Draženka Pina Ivančan

Kraći program u vrtiću - Engleski jezik:

 • U objektu Suncokret: Ružica Leš
 • U objektu Livada: Tea Matijević,Valentina Ćosić
 • U objektu Tratinčica: Tanja Karašić
 • U objektu Sunce: Valentina Filipaj

Kraći program u vrtiću - Dramsko- scenski:

 • Ivana Piličić

Kraći etno tradicijski program

Cjelodnevni etno tradicijski program s elementima folklora

Kraći glazbeni program

Kraći i cjelodnevni kineziološki program


O zakonima, propisima, kadrovima, vrtičkoj dokumentaciji, brine:

 • Nino Hanžek, tajnik

O financijskim sredstvima, uplatama roditelja i računima, brine:

 • Valentina Vidović

Za zdravu i finu prehranu brinu:

 • Slobodanka Glavač, glavna kuharica - objekt Livada
 • Liljana Vidoš, Martina Belačić, kuharica
 • Marija Sedak, Anita Jeraj, pomoćna kuharica
 • Marija Pleša, pomoćna kuharica - objekt Poljana
 • Nina Mračić, pomoćna kuharica - objekt Suncokret
 • Vesna Madaras, pomoćna kuharica - objekt Sunce
 • Dragica Kraljić, pomoćna kuharica - objekt Tratinčica
 • Vesna Štruklec, pomoćna kuharica - objekt Tvornica smijeha

O nabavi svega što nam treba u prehrani, čistoći te dovozu hrane u objekte, brine:

 • Martina Bekić, ekonom

Za održavanje objekata, okoliša i popravaka stvari, brine jedan ali vrijedan domar:

 • Milan Milički

O čistoj posteljini, radnoj odjeći i čistoći lutkine garderobe, brine:

 • Mara Tokić, pralja

O čistoći objekata brinu naše tete čistilice:

 • Objekt Suncokret: Marijana Teči(zamjena za V.Tomaj), Mirjana Bilandžija, Slađana Domitrović
 • Objekt Livada: Mirjana Kelšin, Đurđica Ratković, Sanja Kuternik, Jelena Šimić, Nathalie Perković
 • Objekt Tratinčica: Ankica Barić
 • Objekt Sunce: Ljubica Josipović
 • Objekt Poljana: Marija Pleša
 • Objekt Tvornica smijeha: Vesna Štruklec