Loading...

Kutić LivadaTema: Humanitaran projekt "Škole za Afriku"

Autor: Ana Marija Pavlić - pedagog


Tema: Što se sve radi u skupini Pčelice

Autor: Marija Keber Kresojević, Gabrijela Cota - odgojitelj


Tema: Tko su Ivančice

Autor: Marina Zajčić, Vesna Jambrešić - odgojitelj


Tema: Projekti u objektu Livada

Autor: Lidija Manoić - odgojitelj


Tema: Dani zahvalnosti za plodove zemlje

Autor: Marijana Radoš, Marina Marković - odgojitelj


Tema: Boravak i igre na vanjskom prostoru

Autor: Marijana Radoš, Marina Marković - odgojitelj


Tema: Važnost kretanja

Autor: Lidija Manoić - odgojitelj


Tema: Emisija: "Djeca i mladi na radiju" - Obiteljski Radio Ivanić. Eko kviz u objektu Livada.


Tema: Razvijanje ekološke osjetljivosti kod djece

Autor: Ankica Vukelić - odgojiteljica


Tema: Razvijanje kompetencija kod djece predškolske dobi

Autor: Ankica Vukelić - odgojiteljica


Tema: Samostalnost djece u ranom djetinjstvu

Autor: Sanja Franjčić - odgojiteljica


Tema: Životno praktične i radne aktivnosti

Autor: Ankica Vukelić - odgojiteljica


Tema: Dječje likovno stvaralaštvo

Autor: Ankica Vukelić - odgojiteljica


Tema: DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD - 1. VRTIĆ SA STATUSOM EKO-ŠKOLE U HRVATSKOJ

Autor: Ružica Leš - odgojiteljica


Tema: Projektni dan Dječjeg vrtića Ivanić Grad

Autor: Ana Marija Pavlić - pedagoginja