Loading...

Polazak djeteta u jaslice/vrtić velika je prekretnica u životu djeteta i njegovih roditelja. Stoga veliku pozornost pridajemo prijemu djeteta i kontinuiranom pronalaženju novih mogućnosti i postupaka u olakšavanju perioda prilagodbe i djeteta i roditelja. Prijem novoupisanog djeteta provodi se kroz četiri faze:


  • 1. plenarni roditeljski sastanak – na njemu se prezentira program vrtića, sistem funkcioniranja i sve relevantne specifičnosti i potrebne informacije, predstave se članovi stručnog tima vrtića (ravnatelj, pedagog, psiholog i zdravstveni voditelj) te njihove uloge u praćenju djetetova razvoja. Roditelji se ukratko upoznaju s prilagodbom djeteta na vrtić, mogućim i očekivanim promjenama u ponašanju djeteta u tom periodu te o postupcima roditelja koji bi mogli olakšati djetetovu prilagodbu. Najbitnije informacije o prilagodbi roditelji dobivaju i u pisanom obliku tkz. internim letkom vrtića, a možete ga preuzeti i ovdje, na našoj web stranici.

  • 2. intervju – slijedeći korak u prijemu djeteta je inicijalni razgovor tkz. intervju, roditelja, djeteta i jednog od člana stručnog tima. Intervjui se provode u dogovorenim terminima tijekom mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza. Svrha im je prikupljanje osnovnih podataka o roditeljima i djetetu, djetetovom stupnju samostalnosti, prehrambenim i higijenskim navikama, govornom, motoričkom i zdravstvenom statusu te eventualnim specifičnostima, posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju djeteta. Prikupljeni podatci koriste se kao početna priprema odgojiteljima u prihvatu novog djeteta u odgojnu skupinu prije samog susreta djeteta, roditelja i odgajatelja. Tijekom intervjua roditelji potpisuju Ugovor s dječjim vrtićem čime se završava druga faza.

  • 3. igraonice – treća faza su igraonice za novoupisanu djecu i njihove roditelje koje se organiziraju u zadnjem tjednu mjeseca kolovoza pri čemu se točan termin i vremensko trajanje dogovara na intervjuima. Igraonice se održavaju u sobi dnevnog boravka djeteta gdje će dijete boraviti tijekom pedagoške godine s matičnim odgojiteljima skupine. Ovo je prvi susret djeteta, roditelja i odgojitelja koji se pokazao vrlo dobrim oblikom početnog upoznavanja, uspostavljanja povjerenja u Ustanovu i daljnju suradnju za sve sudionike procesa prilagodbe. S obzirom da je uz dijete prisutan roditelj što mu daje veliku dozu sigurnosti ono se slobodnije kreće prostorom i istražuje ga, otvorenije je u interakcijama i komunikaciji s drugom djecom, njihovim roditeljima i odgojiteljima. Tijekom igraonica roditelji imaju mogućnost upoznati drugu djecu i roditelje skupine te odgojitelje njihova djeteta, promatrati dijete u prvim interakcijama, razmijeniti vrijedne informacije o specifičnim potrebama djeteta, svojim mogućim bojaznima o ishodima prilagodbe te kako ju zajednički prevladati. S druge strane, igraonice odgojiteljima pružaju mogućnosti vremenski kvalitetnijeg individualnog pristupa svakom djetetu i roditelju, prvu procjenu djetetovih reakcija na okolinu, mogućim smjerovima pokazatelja separacijskih strahova pri odvajanju od roditelja, ponašanja u interakcijama. Ove procjene odgojiteljima olakšavaju daljnju pripremu i planiranje strategija prihvata u skupinu individualno svakog djeteta i roditelja prema njegovim specifičnostima. U našem vrtiću ovakav oblik igraonica provodi se već dugi niz godina, a prema izlaznim anketama roditelja i odgojitelja pokazatelji su njihove učinkovitosti i dobrobiti za sve sudionike.

  • 4. boravak u skupini – završna faza prijema djeteta odvija se se samim dolaskom djeteta u odgojnu skupinu tijekom mjeseca rujna. U suradnji roditelja i odgojitelja skupine dogovara se postupni dolazak/odlazak djeteta te vremensko trajanje samog dnevnog boravka tijekom prvog tjedna boravka djeteta u skupini. Protokolnim praćenjem perioda prilagodbe procjenjuje se vremenska potreba postupnog dolaska/odlaska svakog djeteta sve dok se ne postigne puni boravak djeteta u skupini kako bi za njega samoga proces prilagodbe bio što je manje moguće stresan.

Što je važno znati o procesu boravka djeteta u jaslicama/vrtiću, što je sve djetetu potrebno za vrtić te o periodu prilagodbe i kako mu Vi u tome možete pomoći saznajte putem letaka pripremljenih za Vas:


Prijave za smještaj djece

Ovdje možete preuzeti prijave u Pdf i Word formatu koje možete ispisati i ispuniti:


Prijava za smještaj djeteta u vrtić Pdf Word
Prijava za upis djeteta u predškolu Pdf Word