Loading...

Njega i skrb za tjelesni rast i razvoj te zdravlje djece

Za stranicu piše Dražena Demeter, zdravstveni voditelj


Briga za tjelesni rast i razvoj te zdravlje predškolske djece sastavni je dio odgojno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi. U okviru područja djelovanja zdravstvenog voditelja programske su zadaće:

Unapređenje i zaštita zdravlja djece

 • informiranje i educiranje roditelja i odgojnih djelatnika o tjelesnom rastu i razvoju djece, oboljenjima specifičnima za predškolsku dob i mjerama prevencije
 • prva pomoć djeci u hitnim slučajevima (pr. visoka temperatura, saniranje ozljeda) te educiranje odgojnih djelatnika u pružanju iste
 • antropometrijska mjerenja rasta i razvoja djece te kontinuirano praćenje uhranjenosti djece
 • vođenje zdravstvenih kartona djece (prikupljanje potvrda sistematskih pregleda djece pri upisu u vrtić, kontrolnih pregleda nakon pojave simptoma bolesti uz praćenje epidemiološke stanja u skupinama i vrtića u cjelini)
 • individualni razgovori s roditeljima pri upisu djeteta u vrtić te po potrebi tijekom godine

Pravilna prehrana i njega djeteta

 • izrada jelovnika u skladu zadovoljavanja svih kalorijskih i nutritativnih vrijednosti potrebnih djetetu jasličkog i predškolskog uzrasta
 • praćenje njege u jasličkim skupinama

Briga za tjelesni rast i razvoj djeteta

 • rad s odgojnim djelatnicima te neposredan rad s djecom u odgojnim skupinama na kulturno higijenskim navikama (higijena ruku, zubiju, dišnih puteva...), zdravoj hrani i njenom utjecaju na rast i razvoj djece, bolestima djece, ovisnostima i opasnostima, sudjelovanje u projektima djece i odgojitelja u okviru djelokruga zdravstvenog voditelja
 • zdrave proslave rođendana djece
 • praćenje tjelesnih aktivnosti djece
 • praćenje boravaka na zraku
 • sigurnosne i zdravstvene mjere pri pripremi i realizaciji izleta, zimovanja i ljetovanja

Osiguravanje mjera, uvjeta i sredstava za sigurno mikroklimatsko okruženje djeteta

 • rad na kontroli i poboljšanju uvjeta u vrtiću (čišćenje, dezinfekcija, provjetravanje prostora, pojačanje mjere zaštite pri pojavi epidemija i pandemija i sl.) u suradnji s tehničkim osobljem, odgojnim djelatnicima te pedijatrijskom i epidemiološkom službom Doma zdravlja Ivanić - Grad
 • kontrola sanitarno-zdravstvenog stanja zaposlenika vrtića

Obavijest za roditelje

Poštovani roditelji, na nivou države prvi puta se radi Nacionalno istraživanje prehrambenih navika dojenčadi i male djece, molimo Vas da pročitate priloge i uključite se, hvala najljepša!

 • Plakat

 • Obavijest za roditelje  Dokument za preuzimanje:


  Tema: Emisija: "Djeca i mladi na radiju" - Obiteljski Radio Ivanić.Posjet stomatologu starijih i predškolskih skupina.